0073 – מורה נבוכים א י (מאמר גדול וחשוב על תפילה, רצון, ועוד)

קובץ לשמיעה בלבד

ביאור יסודות חשובים מאוד בעניין רצון וחכמה, נבואה ושכינה, בעניין מהו 'עצם', חידוש גדול בעניין כח הדמיון, ובשורש עניין התפילה.
התבארו כאן באופן חדש עמוק ובהיר יסודות עצומים והכרחיים בפנימיות התורה.

להמשיך לקרוא