0052 – מורה נבוכים א ז

קובץ לשמיעה בלבד

הערה על מה שהרמב"ם כתב לרבי פנחס הדיין שאין שום אדם שיכול לזכור את כל התלמוד (נוגע להבחנת המורה נבוכים בין אנשים שיש להם צלם אלוהים כלומר שכל עיוני, ואנשים שיש להם מכונת חישוב משוכללת במוח אבל אינה צלם אלוהים כי היא כמו התפישה של בעלי החיים שתופשים רק תפישה שטחית מבחינה רוחנית, והם בעלי חיים בדמות אדם ונקראים שדים משום הנזק שיוצא מהם).

להמשיך לקרוא