0044 – מורה נבוכים א ה (בעניין ההקדמות)

קובץ לשמיעה בלבד

מתוך מכתב על המחלוקת בין אבן סינא לאבן רושד.

להמשיך לקרוא