0086 – מורה נבוכים א יב (מצד שהבורא אין סוף אין נבראים. מצד שיש נבראים הבורא הוא אחד עם הטבע)

קובץ לשמיעה בלבד