0020 – מורה נבוכים א א (במורה נבוכים א מו – גדול כוחם של נביאים שמדמים צורה ליוצרה. ביאור בפסוק אזנים ולהם ולא ישמעו)

קובץ לשמיעה בלבד

סיכום השיעור (וגם המשך בפרק שנדבר עליו בשיעור הבא. בתקווה שיתחדשו עוד דברים בשיעור הבא. חלק ממה שנכתב כאן דובר בו רק בשיעורים על הזוהר, שיעור 15 וגם שיעור 14. הפרק נחוץ גם להבנת המורה נבוכים א' א' וגם להבנת העניין של י"ג מידות שאנו לומדים בזוהר. חשבתי ללמוד אותו במקביל גם בלימוד המורה נבוכים וגם בלימוד הזוהר, אבל העניינים התערבבו וזה נעשה לימוד אחד שחלקו כאן וחלקו שם. בסיכום הזה ניסיתי לאחד את העניין, אבל יש דברים שלא נכללו בסיכום ונאמרו בשיעורים כאן ובזוהר, ומי שמעוניין לדעת כל מה שלמדנו בעניין זה יצטרך לשמוע גם את השיעורים שבזוהר וגם את השיעורים שכאן)

הפרק מתחיל:

"כבר זכרנו בקצת פרקי זה המאמר, כי הבדל גדול יש בין ההישרה למציאות הדבר, ובין אמיתת מהותו ועצמו."

להמשיך לקרוא