0014 – פתיחת המורה נבוכים

קובץ לשמיעה בלבד

סיכום השיעור (ובסופו ביאור בעניין התשובה):

להמשיך לקרוא