0084 – מורה נבוכים א יב (על המקום של היהדות הפשוטה החמימה אצל הרמב"ם, ועל הזהירות מהגשמה)

קובץ לשמיעה בלבד

מתוך מכתב הקשור לשיעור (המכתב עצמו הוא בנושא החומר הראשון, אבל יש בו שייכות למה שדיברנו בשיעור):

להמשיך לקרוא

0080 – מורה נבוכים א יא (החומר הראשון. כסא הכבוד. בריאה יש מאין. האחד ברא אחד)

קובץ לשמיעה בלבד

מהר"ל על האחד ברא אחד:

להמשיך לקרוא