0059 – מורה נבוכים א ט (בהבנת סוד העניין של "ספירות". יראת שמיים)

קובץ לשמיעה בלבד