0017 – מורה נבוכים א א

קובץ לשמיעה בלבד

במקום סיכום השיעור אעתיק מכתב שנכתב אחרי השיעור ועוסק באותם נושאים. אחר כך אעתיק לכאן  מקורות שהזכרתי אותם בשיעור.

להמשיך לקרוא