0086 – מורה נבוכים א יב (מצד שהבורא אין סוף אין נבראים. מצד שיש נבראים הבורא הוא אחד עם הטבע)

קובץ לשמיעה בלבד

0085 – מורה נבוכים א יב (על נבואה, התגלות בתוך הטבע, מקרא. המלך הוא הלב הוא כח הדמיון)

קובץ לשמיעה בלבד

0084 – מורה נבוכים א יב (על המקום של היהדות הפשוטה החמימה אצל הרמב"ם, ועל הזהירות מהגשמה)

קובץ לשמיעה בלבד

מתוך מכתב הקשור לשיעור (המכתב עצמו הוא בנושא החומר הראשון, אבל יש בו שייכות למה שדיברנו בשיעור):

להמשיך לקרוא

0083 – מורה נבוכים יא-יב

קובץ לשמיעה בלבד

0082 – מורה נבוכים א יא. שיעור קומה

קובץ לשמיעה בלבד

מתוך הקדמת הרמב"ם לפרק חלק (בעיקר השביעי הוא נבואת משה רבינו):

להמשיך לקרוא

0081 – מורה נבוכים א יא. כסא הכבוד ותכלת. תכלת דומה לים. ההבדל בין חכמה לנבואה.

קובץ לשמיעה בלבד

0080 – מורה נבוכים א יא (החומר הראשון. כסא הכבוד. בריאה יש מאין. האחד ברא אחד)

קובץ לשמיעה בלבד

מהר"ל על האחד ברא אחד:

להמשיך לקרוא

0078 – מורה נבוכים א י. צירוף כח השכל וכח הדמיון

קובץ לשמיעה בלבד

מכתב ששאל על מה שדיברנו בשיעור, מבחינת ההתמודדות עם העניין בחיים האישיים (ומכתב נוסף על בירור חשוב מאוד במהלך של מה שדיברנו בו בשיעור):

להמשיך לקרוא