0013 – פתיחת המורה נבוכים

קובץ לשמיעה בלבד

סיכום השיעור:

להמשיך לקרוא