0011 – פתיחת המורה נבוכים

קובץ לשמיעה בלבד

אכתוב את הסיכום בהמשך