0010 – פתיחת המורה נבוכים

קובץ לשמיעה בלבד

בעניין המשלים

להמשיך לקרוא