0007 – פתיחת המורה נבוכים

דברים חשובים מאוד התבררו בתגובות. בפרט בעניין השאלה על "וביום השביעי שבת וינפש" ששם יש דוגמה ללימוד הסוד על דרך לימוד השמות המשתתפים, שזה כל מה שהמורה נבוכים בא ללמד כמו שכתב בתחילת הפתיחה.

טקסט לשיעור אפשר למצוא כאן

לשמיעה בלבד:

 

הערת אגב,

להמשיך לקרוא