0006 – חלק ג פרק נא (ביאור בעניין הברקים שהוזכר בפתיחה)

קישור לקובץ לשמיעה בלבד (אם אינו מנגן אפשר לשמור את הקובץ)

העיצוב של האתר יכול לגרום שלא שמים לב לתגובות, ובהן דווקא התבררו העניינים יותר. לכן אני מזכיר לגבי כל הרשימות שכדאי לבדוק בתגובות אם יש משהו מעניין. 

הגענו למה שכתב בפתיחה בעניין הברקים:

להמשיך לקרוא