0005 – פתיחת המורה נבוכים

(אני מפנה לתגובות, יש בהן תוספת ביאור)

קישור לקובץ שמיעה בלבד (אם הוא לא מנגן אפשר ללחוץ על save link as, לשמור ואז לשמוע)

התחלנו מהפסקה בפתיחה:

"וכבר ביארנו בחיבורינו התלמודיים כללים מזה העניין, והעירונו על עניינים רבים. וזכרנו בהם שמעשה בראשית הוא חכמת הטבע (דהיינו ספר הפיזיקה של אריסטו), ומעשה מרכבה הוא חכמת האלהות (דהיינו ספר המטאפיזיקה של אריסטו). ובארנו אומרם: "ולא במרכבה ביחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו… מוסרים לו ראשי פרקים" (חגיגה יא, ב).

להמשיך לקרוא