0002 – דברים כלליים כמבוא לספר. למי שהצטרף מאוחר יותר מומלץ לשמוע, או לקרוא כאן, כי ההמשך מבוסס על הדברים שכאן.

קישור לשמיעה בלבד

סיכום שיעור 0002 – מבוא כללי לספר (25 ינואר 2021)

הרמב"ם תוקף את כת המדברים, שעניינם כמו שנלמד כשנגיע לשם (חלק א' פרקים ע"א-ע"ו (חוץ מפרק ע"ב)), הוא התבססות על הרגש (זה מבואר בספר הרמיזות וההערות מאת אבן סינא בפרקים הראשונים). הצורה היהודית של הרעיון הזה היא בחסידות,

להמשיך לקרוא