0026 – מורה נבוכים א ב (סיכום כולל של המהלך בפרק ב', יישוב בקיצור של מה שהקשינו בו, מכיל גם את מה שנלמד בשיעורים הבאים)

קובץ לשמיעה בלבד

סיכום השיעור:

להמשיך לקרוא