0089 – מורה נבוכים א יג (אין שום הבדל בין האין סוף לצימצום)

השיעור מתחיל מדקה 08:06

קובץ לשמיעה בלבד (גם הוא מתחיל מדקה 08:06)