0088 – מורה נבוכים א יג (בעניין "עצם")

קובץ לשמיעה בלבד