0087 – מורה נבוכים א יב-יג

קובץ לשמיעה בלבד

ביאור בסיום פרק י"ב (נכתב לפני השיעור):

"לא שיש לו קימה או ישיבה, חלילה לו מהם. אמרו ע"ה: "אין למעלה לא ישיבה ולא עמידה""

להמשיך לקרוא