0085 – מורה נבוכים א יב (על נבואה, התגלות בתוך הטבע, מקרא. המלך הוא הלב הוא כח הדמיון)

קובץ לשמיעה בלבד