0084 – מורה נבוכים א יב (על המקום של היהדות הפשוטה החמימה אצל הרמב"ם, ועל הזהירות מהגשמה)

קובץ לשמיעה בלבד

מתוך מכתב הקשור לשיעור (המכתב עצמו הוא בנושא החומר הראשון, אבל יש בו שייכות למה שדיברנו בשיעור):

להמשיך לקרוא