0081 – מורה נבוכים א יא. כסא הכבוד ותכלת. תכלת דומה לים. ההבדל בין חכמה לנבואה.

קובץ לשמיעה בלבד