0072 מורה נבוכים א י (בסוף השיעור דיברנו על יסודות כלליים מאוד חשובים ללימוד)

קובץ לשמיעה בלבד