0068 – מורה נבוכים א י (סיום המקורות על רצון וחכמה)

קובץ לשמיעה בלבד

המקורות כתובים לעיל בשיעור 55