0064 – מורה נבוכים א י (נבואה ניסים מלאכים)

קובץ לשמיעה בלבד

מקורות, וקצת סיכום ותוספת ביאור:

להמשיך לקרוא