0061 – מורה נבוכים א ט (עוד בעניין הספירות)

קובץ לשמיעה בלבד

מקורות:

להמשיך לקרוא