0058 – מורה נבוכים א ט

קובץ לשמיעה בלבד

מקורות שדיברנו עליהם בשיעור:

להמשיך לקרוא