0055 – מורה נבוכים א ט (ובעניין הצמא ללימוד מעשה מרכבה)

קובץ לשמיעה בלבד

מקורות

להמשיך לקרוא