0051 – מורה נבוכים א ז

קובץ לשמיעה בלבד

קטע מהמורה נבוכים ב' ל"ו שדיברנו עליו בשיעור:

להמשיך לקרוא