0046 – מורה נבוכים א ה (הכיסופים לאין סוף, ההעדר)

קובץ לשמיעה בלבד

לשון החזון איש בתחילת ספרו אמונה ובטחון, והרמב"ם בפתיחת המורה נבוכים:

להמשיך לקרוא