0045 – מורה נבוכים א ה (בעניין ההקדמות). יסודות חשובים מאוד על התהליך ההדרגתי של הלימוד והקשר שלו לחיים

קובץ לשמיעה בלבד