0042 – מורה נבוכים א ה

קובץ לשמיעה בלבד

סיכום נקודה חשובה ויסודית שלא הודגשה כל צרכה עד עכשיו:

להמשיך לקרוא