0040 – מורה נבוכים א ד (בעיקר בפרק ג – מרכבת הטומאה, כח הדמיון)

קובץ לשמיעה בלבד