0038 – מורה נבוכים א ד (שבירת הכלים והתיקון)

קובץ לשמיעה בלבד

התחלנו בחזרה כללית מאוד מפרק א' עד פרק ד', לראות באופן כללי את המבנה שעולה מהצירוף של הפרקים האלה ביחד. פרק א' – צלם, פרק ב' – שבירת הכלים (חטא עץ הדעת, אדם וחוה), פרק ג' – תבנית ותמונה (אורות וכלים, בהבחנה מצורה וחומר שנדונים בפרק ו'. המרכבה של הטומאה), ופרקים ד'-ה' – השגת השכל והנבואה (תיקון שבירת הכלים).
מקורות שדיברנו עליהם בשיעור (בסוף לא הספקנו לקרוא את המקורות, וזה יהיה לשיעור הבא):

להמשיך לקרוא