0034 – מורה נבוכים א ו (סיימנו את פרק ו', מהשבוע הבא נחזור לפרק ג' וממנו נמשיך לפי הסדר)

קובץ לשמיעה בלבד

בזמן האחרון קשה לי לכתוב סיכום של השיעור. יתכן שאחזור לזה.
בתוך השיעור כהערת אגב עודד העלה את הנושא של המספר, האם הוא יישות שקיימת בפני עצמה, או שהוא רק תיאור של העצמים הנספרים.

להמשיך לקרוא