0031 – מורה נבוכים א ו (סיום חזרה עד סוף פרק ב, ומשם דילגנו לפרק ו והתחלנו ללמוד אותו)

אחרי החזרה עד סוף פרק ב', היינו אמורים להמשיך לפרק ג'. מסיבות שדובר בהן בשיעור, אנו לומדים אחרי פרק ב' את פרק ו', ואחר כך נחזור לפרקים ג' ד' ה'. 
השיעור הזה בחציו הראשון הוא חזרה על פרק ב', ובחציו השני התחלת הלימוד של פרק ו.

קובץ לשמיעה בלבד