0030 – חזרה קצרה מההתחלה עד סוף פרק ב (המשך שלישי של החזרה. ביאור על צלם ודמות)

קובץ לשמיעה בלבד