0027 – מורה נבוכים א ב (התחלנו ללמוד במורה נבוכים ב ל על סמאל והנחש)

קובץ לשמיעה בלבד