0025 – מורה נבוכים א ב

קובץ לשמיעה בלבד

סיכום השיעור:

להמשיך לקרוא