0023 – מורה נבוכים א ב (ביאור בהבדל בין שכל לכח הדמיון)

 

קובץ לשמיעה בלבד

 

סיכום השיעור:

להמשיך לקרוא