0022 – מורה נבוכים א ב (וסיכום של סוף פרק א)

קובץ לשמיעה בלבד

סיכום השיעור:

להמשיך לקרוא