0021 – מורה נבוכים א א (במורה נבוכים א מו – גדול כוחם של נביאים שמדמים צורה ליוצרה)

קובץ לשמיעה בלבד

את סיכום השיעור הוספתי למה שכתבתי לעיל על שיעור 20, כדי לרכז את כל מה שלמדנו על המורה נבוכים א' מ"ו במקום אחד.