0019 – מורה נבוכים א א (בעניין כח המדבר)

קובץ לשמיעה בלבד