0015 – מורה נבוכים א א

קובץ לשמיעה בלבד

סיכום השיעור:

להמשיך לקרוא