0056 – מורה נבוכים א ט

קובץ לשמיעה בלבד

סיכום של הקושיות שדיברנו עליהן בשיעור:

להמשיך לקרוא

0055 – מורה נבוכים א ט (ובעניין הצמא ללימוד מעשה מרכבה)

קובץ לשמיעה בלבד

מקורות

להמשיך לקרוא

0054 – מורה נבוכים א ח (ואיך מגיעים מהמורה נבוכים לתורת האר"י ז"ל)

קובץ לשמיעה בלבד

0052 – מורה נבוכים א ז

קובץ לשמיעה בלבד

הערה על מה שהרמב"ם כתב לרבי פנחס הדיין שאין שום אדם שיכול לזכור את כל התלמוד (נוגע להבחנת המורה נבוכים בין אנשים שיש להם צלם אלוהים כלומר שכל עיוני, ואנשים שיש להם מכונת חישוב משוכללת במוח אבל אינה צלם אלוהים כי היא כמו התפישה של בעלי החיים שתופשים רק תפישה שטחית מבחינה רוחנית, והם בעלי חיים בדמות אדם ונקראים שדים משום הנזק שיוצא מהם).

להמשיך לקרוא

0051 – מורה נבוכים א ז

קובץ לשמיעה בלבד

קטע מהמורה נבוכים ב' ל"ו שדיברנו עליו בשיעור:

להמשיך לקרוא

0050 – מורה נבוכים א ז (הכח המדבר והיותו 'בכח' לשכל העיוני)

קובץ לשמיעה בלבד

עוד מקור:

להמשיך לקרוא

0048 – מורה נבוכים א ו (עוד על החומר, האחדות האלוהית מתגלה דווקא דרך החומר)

קובץ לשמיעה בלבד

אני מעתיק לכאן מכתב שנוגע לשיעור. היו בו שתי שאלות, האחת האם לדעתי לימוד בספר של אבן סינא שתרגמתי וביארתי, הרמיזות וההערות, יכול להועיל. השנייה היא ההרגה שהמחשבות לא מעוגנות במציאות עצמה. 

להמשיך לקרוא

0047 – מורה נבוכים א ה (המקום של ההעדר בעבודת האדם)

קובץ לשמיעה בלבד

קצת מקורות:

להמשיך לקרוא