0013 – פתיחת המורה נבוכים

קובץ לשמיעה בלבד

סיכום השיעור:

להמשיך לקרוא

0012 – פתיחת המורה נבוכים

קובץ לשמיעה בלבד

אני מקווה לכתוב בקרוב סיכום של השיעור