שיעור שבועי במורה נבוכים – סיכומים ותוספת ביאור

0083 – מורה נבוכים יא-יב

קובץ לשמיעה בלבד https://filedn.eu/l0r9Ikz4tyDXcVEcfDyYTuF/1%20%D7%90%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95%20%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D/0083%20%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95%20%D7%90%20%D7%99%D7%91.m4a

0082 – מורה נבוכים א יא. שיעור קומה

קובץ לשמיעה בלבד https://filedn.eu/l0r9Ikz4tyDXcVEcfDyYTuF/1%20%D7%90%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95%20%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D/0082%20%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95%20%D7%90%20%D7%99%D7%90.m4a מתוך הקדמת הרמב"ם לפרק חלק (בעיקר השביעי הוא נבואת משה רבינו):

לקבלת תוכן חדש ישירות לתיבת האימייל.