הבלוג הראשי שלי נקרא "אדם חי" – יש שם בין היתר גם מכתבים עם הרבה תוספות ביאור על המורה נבוכים ועניינים מסתעפים, וגם יש שם קישורים לספרי אבן סינא מתורגמים ומבוארים, שיש בהם (בביאור) פירושים עמוקים על רוב הסוגיות במורה נבוכים. כאן הקישור:

רשומה נבחרת

אדם חי

יש גם מהדורה מוקדמת של כתיבה על המורה נבוכים. היא פחות מעמיקה מהשיעורים שכאן, אבל יכולה לשמש כהקדמה או רקע. זה נמצא כאן: ביאור על מורה נבוכים

התחלתי בלוג חדש שעוסק בהבאת מקורות למורה נבוכים, בעיקר מאריסטו. המקורות מובאים עם מעט מאוד ביאור. התחלתי מחלק שני של המורה נבוכים. המקורות נמצאים כאן.

.

.

הודעה חשובה מאוד

בכל מקום שנשמע מהדברים שבשיעור שאינם כמו י"ג יסודות האמונה, אני מודיע שהכוונה היא להישאר תמיד נאמן לי"ג יסודות האמונה. ולו רק כי השיעור הוא על הרמב"ם שהוא עצמו וודאי תמיד נאמן לעיקרי האמונה שהוא עצמו ניסח. אני גם רואה בהם יסודות אמיתיים שאנו עוסקים להבין ואין כאן יומרה לנטות מזה. וכמו שכתוב לא תתורו אחרי לבבכם.

כל המקומות שנשמע לא כך, זה רק כדי להגיע להבנת י"ג עיקרי האמונה לעמקם, מה שמצריך לפעמים להתבונן בשלבים שלפי המסקנה.

0083 – מורה נבוכים יא-יב

קובץ לשמיעה בלבד

0082 – מורה נבוכים א יא. שיעור קומה

קובץ לשמיעה בלבד

מתוך הקדמת הרמב"ם לפרק חלק (בעיקר השביעי הוא נבואת משה רבינו):

להמשיך לקרוא

0081 – מורה נבוכים א יא. כסא הכבוד ותכלת. תכלת דומה לים. ההבדל בין חכמה לנבואה.

קובץ לשמיעה בלבד

0080 – מורה נבוכים א יא (החומר הראשון. כסא הכבוד. בריאה יש מאין. האחד ברא אחד)

קובץ לשמיעה בלבד

מהר"ל על האחד ברא אחד:

להמשיך לקרוא

0078 – מורה נבוכים א י. צירוף כח השכל וכח הדמיון

קובץ לשמיעה בלבד

מכתב ששאל על מה שדיברנו בשיעור, מבחינת ההתמודדות עם העניין בחיים האישיים (ומכתב נוסף על בירור חשוב מאוד במהלך של מה שדיברנו בו בשיעור):

להמשיך לקרוא

0076 – מורה נבוכים א י (וכן כשתרד מכה באומה או באקלים)

קובץ לשמיעה בלבד

קצת נקודות:

להמשיך לקרוא

0075 – מורה נבוכים א י

קובץ לשמיעה בלבד

0074 – מורה נבוכים י א (יסוד המושגים של למעלה ולמטה, ומכתב חשוב מרועי על הרצון האלוהי)

קובץ לשמיעה בלבד

מכתב חשוב מרועי על הרצון האלוהי:

להמשיך לקרוא