0033 – מורה נבוכים א ו. השיעור עוד לא התקיים, בינתיים יש כאן רק מקורות לשיעור

מורה נבוכים חלק א פרק מג

כנף – שם משותף, ורוב שתופו מצד ההשאלה. הנחתו הראשונה לכנפי בעל החיים הפורחים: "כל צפור כל כנף" (בראשית ז, יד); "כל צפור כנף אשר תעוף בשמים" (דברים ד, יז). ואחרי כן הושאל לכנפות הבגדים וזוויותיהם: "על ארבע כנפות כסותך" (דברים כב, יב). ואחרי כן הושאל לקצוות המיושב מן הארץ ופאותיה הרחוקות ממקומותינו: "לאחוז בכנפות הארץ" (איוב לח, יג); "מכנף הארץ זמירות שמענו" (ישעיהו כד, טז). ואמר איבן גנאח, שהוא יבוא גם כן בעניין ההסתר, דומה לערבי, אשר יאמרו "כנפת אלשי" בעניין הסתרתו. ואמר בפירוש: "ולא יכנף עוד מוריך" (ישעיהו ל, כ), ולא יסתר ממך מוריך ולא יתעלם. וזה פרוש נאה. וממנו אצלי, "ולא יגלה כנף אביו" (דברים כג, א), לא יגלה סתר אביו; וכן "ופרשת כנפיך על אמתך" (רות ג, ט), פירושו אצלי, פרוש סתרך על אמתך.

ולפי זה העניין אצלי, הושאל כנף לבורא יתעלה וכן למלאכים, כי המלאכים אינם בעלי גופות לפי דעתנו, כמו שאבאר. ואמרו: "אשר באת לחסות תחת כנפיו" (רות ב, יב), פירושו, אשר באת לחסות תחת סתרו. וכן כל כנף שבא במלאכים עניינו הסתר; הלא תתבונן אמרו: "בשתים יכסה פניו ובשתים יכסה רגליו" (ישעיהו ו, ב), כלומר שסיבת מציאותו, רצוני לומר המלאך, נסתרת נעלמת מאוד, והוא "פניו". וכן הדברים אשר הוא סיבתם, רצוני לומר המלאך, אשר הם רגליו, כמו שביארתי בשיתוף רגל (פרק כח), הם גם כן נעלמים, כי פעולות השכלים נעלמות, לא יתבאר עניינם אלא אחר לימוד. וזה לשתי סיבות, מצדם ומצדנו; רצוני לומר, חולשת השגתנו, וקושי השגת הנפרד מצד אמיתתו. ואמנם אמרו "ובשתים יעופף", הנני עתיד לבאר בפרק בפני עצמה למה יחסו תנועות העופפות למלאכים:

.

.

.

.

מורה נבוכים ג' ב':

"ואחר כך זכר שאלה הארבע 'חיות' אין ביניהם הפרש ולא מקום פנוי. אלא כל אחת מחוברת בחברתה – אמר "חוברות אשה אל אחותה" ואחר כך זכר שעם היותם מחוברות פניהם וכנפיהם נפרדות מלמעלה – אמר "ופניהם וכנפיהם פרודות מלמעלה" – והסתכל אמרו 'מלמעלה' – כי הגופות מחוברות אמנם פניהם וכנפיהם פרודות אבל למעלה – לכן אמר 'ופניהם וכנפיהם פרודות מלמעלה'."

.

.

שם ג' ג':

"כאשר זכר יחזקאל – עליו השלום – מתואר ה'מרכבה' מה שסיפר בתחילת ה'ספר' שבה לו ההשגה ההיא בעצמה פעם שנית כשנישא 'במראה הנבואה לירושלים' ובאר לנו דברים שלא התבארו תחילה. מהם – שהעתיקנו ממילת 'חיות' למילת 'כרובים' והודיענו ש'החיות' הנזכרות תחילה הם גם כן 'מלאכים' – רצוני לומר ה'כרובים'."

0031 – מורה נבוכים א ו (סיום חזרה עד סוף פרק ב, ומשם דילגנו לפרק ו והתחלנו ללמוד אותו)

אחרי החזרה עד סוף פרק ב', היינו אמורים להמשיך לפרק ג'. מסיבות שדובר בהן בשיעור, אנו לומדים אחרי פרק ב' את פרק ו', ואחר כך נחזור לפרקים ג' ד' ה'. 
השיעור הזה בחציו הראשון הוא חזרה על פרק ב', ובחציו השני התחלת הלימוד של פרק ו.

קובץ לשמיעה בלבד 

0030 – חזרה קצרה מההתחלה עד סוף פרק ב (המשך שלישי של החזרה. ביאור על צלם ודמות)

קובץ לשמיעה בלבד

0029 – חזרה קצרה מההתחלה עד סוף הפתיחה (המשך שני של החזרה. ביאור חשוב ויסודי על התוכן העמוק של שמות משתתפים)

קובץ לשמיעה בלבד
סיכום השיעור:

להמשיך לקרוא

0028 – חזרה קצרה מההתחלה עד סוף הפתיחה (אחרי פגרה של שלושה חודשים)

קובץ לשמיעה בלבד

מכתב שחוזר ומבאר יסוד מאוד חשוב, אולי הכי חשוב, מהו הסוד:

להמשיך לקרוא

0027 – מורה נבוכים א ב (התחלנו ללמוד במורה נבוכים ב ל על סמאל והנחש)

קובץ לשמיעה בלבד

0026 – מורה נבוכים א ב (סיכום כולל של המהלך בפרק ב', יישוב בקיצור של מה שהקשינו בו, מכיל גם את מה שנלמד בשיעורים הבאים)

קובץ לשמיעה בלבד

סיכום השיעור:

להמשיך לקרוא

0025 – מורה נבוכים א ב

קובץ לשמיעה בלבד

סיכום השיעור:

להמשיך לקרוא

0024 – מורה נבוכים א ב

קובץ לשמיעה בלבד

סיכום השיעור:

להמשיך לקרוא