0040 – מורה נבוכים א ד (בעיקר בפרק ג – מרכבת הטומאה, כח הדמיון)

קובץ לשמיעה בלבד

0039 – מורה נבוכים א ד (הסתכלות על הרצף מפרק א עד ד. בעניין צלם, שבירת הכלים שהיא ניתוק הדמיון מהשכל, מרכבת הטומאה, הנפש הבהמית)

קובץ לשמיעה בלבד

סיכום:

להמשיך לקרוא

0038 – מורה נבוכים א ד (שבירת הכלים והתיקון)

קובץ לשמיעה בלבד

התחלנו בחזרה כללית מאוד מפרק א' עד פרק ד', לראות באופן כללי את המבנה שעולה מהצירוף של הפרקים האלה ביחד. פרק א' – צלם, פרק ב' – שבירת הכלים (חטא עץ הדעת, אדם וחוה), פרק ג' – תבנית ותמונה (אורות וכלים, בהבחנה מצורה וחומר שנדונים בפרק ו'. המרכבה של הטומאה), ופרקים ד'-ה' – השגת השכל והנבואה (תיקון שבירת הכלים).
מקורות שדיברנו עליהם בשיעור (בסוף לא הספקנו לקרוא את המקורות, וזה יהיה לשיעור הבא):

להמשיך לקרוא

0035 – מורה נבוכים א ג

קובץ לשמיעה בלבד

סיכום קצר
להמשיך לקרוא

0034 – מורה נבוכים א ו (סיימנו את פרק ו', מהשבוע הבא נחזור לפרק ג' וממנו נמשיך לפי הסדר)

קובץ לשמיעה בלבד

בזמן האחרון קשה לי לכתוב סיכום של השיעור. יתכן שאחזור לזה.
בתוך השיעור כהערת אגב עודד העלה את הנושא של המספר, האם הוא יישות שקיימת בפני עצמה, או שהוא רק תיאור של העצמים הנספרים.

להמשיך לקרוא

0033 – מורה נבוכים א ו

 

קובץ לשמיעה בלבד

מקורות לשיעורים הבאים
(בתגובות יש דיון על מין דקדוקי):

להמשיך לקרוא

0031 – מורה נבוכים א ו (סיום חזרה עד סוף פרק ב, ומשם דילגנו לפרק ו והתחלנו ללמוד אותו)

אחרי החזרה עד סוף פרק ב', היינו אמורים להמשיך לפרק ג'. מסיבות שדובר בהן בשיעור, אנו לומדים אחרי פרק ב' את פרק ו', ואחר כך נחזור לפרקים ג' ד' ה'. 
השיעור הזה בחציו הראשון הוא חזרה על פרק ב', ובחציו השני התחלת הלימוד של פרק ו.

קובץ לשמיעה בלבד